Analityk Systemowo-Biznesowy W Zakresie Rozwiązań Workflow

powrót
Opis oferty:

Zakres zadań:

 • analiza potrzeb biznesowych i współpraca z przedstawicielami Spółki, w celu wypracowania optymalnego rozwiązania maksymalizującego wartość wdrażanych narzędzi i procesów,
 • projektowanie procesów w systemie typu Workflow oraz ich uzgadnianie z właścicielami biznesowymi,
 • modelowanie i mapowanie procesów w formie: User Stories, notacji BPMN lub UML,
 • prowadzenie warsztatów analitycznych (m.in. koordynowanie analiz przedwdrożeniowych, tworzenie scenariuszy testowych, opracowanie dokumentacji wdrożeniowej),
 • tworzenie dokumentacji analitycznej, dbałość o jej spójność i kompletność,
 • koordynowanie oraz prowadzenie projektów wdrożeniowych (uruchamianie i testowanie wdrożonych rozwiązań),
 • prowadzenie testów, szkoleń oraz opracowywanie dokumentacji użytkownika,
 • praca z bazami danych takimi jak np. SQL Server, Oracle (w zakresie podstawowym).

Oferujemy:

Oferujemy:

 • pracę w zespole szybko się rozwijającym i ceniącym samodzielność, otwartość i kreatywność,
 • pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych przewozów pasażerskich
 • benefity pozapłacowe m.in.: zniżka na przejazdy kolejowe, pakiety medyczne i sportowe, dofinansowanie do nauki i szkoleń, dofinansowanie do wczasów
 • wsparcie aktywności sportowych – drużyny firmowe,
 • dodatkowy dzień wolny w roku - 25.11. Dzień Kolejarza,
 • pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznym środowisku,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • umowa o pracę.

Obowiązki:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane: informatyczne, zarządzanie, zarządzanie projektami, ekonomia),
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku analityka biznesowego lub systemowo – biznesowego,
 • sprawne komunikowanie się w środowisku biznesowym i IT (współpraca z zespołami programistycznymi, testerami oraz użytkownikami końcowymi),
 • nastawienie na skuteczność oraz zmianę nieefektywnych procesów biznesowych,
 • wiedza z zakresu integracji między aplikacjami i systemami (mile widziana w zakresie systemów typu Workflow),
 • wysoko rozwinięte zdolności myślenia analitycznego i procesowego, szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz szukania alternatywnych rozwiązań,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość narzędzi: JIRA, Confluence, Redmine,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • podstawowa znajomość języka SQL,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym (min. B1),
 • mile widziane:
  • doświadczenie w prowadzeniu różnej klasy projektów - od prostych zmian, po duże wielomiesięczne wdrożenia,
  • praktyczna znajomość standardów oraz metodyk zarządzania projektami,
  • certyfikat dla testerów oprogramowania np. ISTQB.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: „PKP Intercity” S.A.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez PKP INTERCITY S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@intercity.pl, tel.: +48 22 474 21 15.  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PKP Intercity S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Ponadto Państwa dane PKP Intercity może przetwarzać na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO np. w zakresie oczekiwań wysokości wynagrodzenia, możliwego terminu rozpoczęcia zatrudnienia, doprecyzowania rodzaju i poziomu kwalifikacji zawodowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 12 miesięcy. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.

Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” zgadzają się/zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji.