Specjalista Ds. It / Administrator Systemów

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków:

 • Administracja systemami
  • Administrowanie bazami danych Oracle Database, MS SQL
  • Administrowanie systemem ERP
  • Analiza i rozwiązywanie problemów związanych z pracą i obsługą systemów
  • Bieżące wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemu ERP
  • Tworzenie i aktualizowanie raportów
  • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji
  • Współpraca z zewnętrznymi partnerami
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze stacjami roboczymi Windows i aplikacjami MS Office
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi na stacjach roboczych
 • Diagnozowanie i serwisowanie komputerów stacjonarnych i laptopów
 • Przygotowywanie nowych stanowisk roboczych oraz konfigurowanie telefonów komórkowych
 • Obsługiwanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia informatycznego pracownikom firmy
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • Otwartość na zmiany i gotowość do uczenia się

Oferujemy:

Firma oferuje:

 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • możliwość dołączenia do zespołu światowego lidera w sektorze energetyki,
 • pracę w dynamicznie i stale rozwijającej się firmie,
 • warunki do doskonalenia zawodowego i realizacji ambicji,
 • pakiety prywatnej opieki medycznej, Pracowniczy Program Emerytalny
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego i karty sportowej,
 • miejsce pracy tworzone przez opartą na wartościach kulturę organizacyjną,
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie min. wyższe; preferowany kierunek: Informatyka lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy z systemami bazodanowymi (MS SQL Server, Oracle)
 • Doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP
 • Ogólna znajomość zagadnień księgowych, płacowych i magazynowych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych i software'owych
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającego na rozumienie dokumentacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność samodzielnego pozyskiwania wiedzy w celu rozwiązywania nietypowych problemów

Mile widziane:

 • Umiejętność tworzenia podstawowych skryptów (PowerShell, PL SQL)
 • Znajomość Impuls Evo, SAP, Plan 9000

 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ENGIE – Polska

ENGIE EC SŁUPSK spółka z o.o. mieszcząca się w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 3 D, tel. 59 84 86 300 zwana dalej „Spółką” informuje Pana/Panią, iż z chwilą złożenia podania na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zawierającego zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ENGIE EC Słupsk stanie się administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • udziału w procesie rekrutacyjnym przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych – do momentu cofnięcia tej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku. Po upływie tego okresu lub wycofaniu zgody Pani/Pana dane zostaną usunięte.
 • dochodzenia roszczeń ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „Rozporządzenie”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F
 • 221 § 1 Kodeksu pracy, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, tj. identyfikacji osób biorących udział w procesie rekrutacji, przez okres, na który została wyrażona zgoda.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Spółki z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres rodo.inspektor.ec@engie.com.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prosimy o dopisanie w składanym cv klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko”.

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. przez okres 1 roku”.