Programista Front-End (Mid)

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska:

 • praktyczne wykorzystywanie OOP wraz z wzorcami projektowymi: projektowanie średnio zaawansowanych rozwiązań i ich implementacja;
 • implementacja rozwiązań w technologiach webowych (m.in: JavaScript/TypeScript, HTML, CSS);
 • implementacja rozwiązań z użyciem frameworków webowych, np. Angular;
 • implementacja rozwiązań wykorzystujących interfejsy API oparte na protokole HTTP, np. SOAP / REST;
 • implementacja rozwiązań wykorzystujących protokoły komunikacyjne Websocket, MQTT;
 • implementacja rozwiązań operujących na danych w formatach JSON, XML;
 • implementacja testów jednostkowych;
 • wykorzystywanie repozytorium kodów źródłowych Git oraz CI (Jenkins, Gitlab lub inny);
 • tworzenie dokumentacji technicznej dla opracowywanych i implementowanych rozwiązań;
 • wykorzystywanie konteneryzacji (docker) w zakresie dotyczącym programisty;
 • wykonywanie przeglądów kodu innych członków zespołu;
 • dzielenie się wiedzą, wprowadzanie innych programistów w szczegóły realizowanych przez siebie modułów;
 • proaktywne podejście do rozwiązywania problemów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie programowania
  aplikacji;
 • raportowanie dyrektorowi biura rozwoju oprogramowania.

Obowiązki:

Profil Kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki o profilu informatycznym lub pokrewne);
 • min. 3 letnie doświadczenie na podobnym na stanowisku;
 • umiejętność programowania w technologiach web-owych (m.in: JavaScript/TypeScript, HTML, CSS) umożliwiająca samodzielne projektowanie i implementację powierzonych zadań o średnim stopniu zaawansowania; 
 • praktyczna znajomość systemu Linux, w szczególności powłoki bash (praca w terminalu);
 • praktyczna znajomość wybranego IDE (Visual Studio Code, Jetbrains lub innego);
 • praktyczna znajomość narzędzi CI - umiejętność konfigurowania zadań w tych narzędziach;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;​
 • umiejętność współpracy;
 • zaangażowanie oraz chęć podejmowania nowych wyzwań;
 • możliwość pracy stacjonarnej w Zielonej Górze, Łodzi lub Poznaniu;
 • możliwość pracy w formie hybrydowej lub zdalnej z dowolnego miejsca;
 • oferujemy umowę o pracę lub kontrakt B2B.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ekoenergetyka Polska S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EKOENERGETYKA – POLSKA Spółka Akcyjna, adres: ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846229, o kapitale zakładowym 323.889,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 9731013938, REGON: 081115852.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem rodo@ekoenergetyka.com.pl .
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli zgody na przetwarzanie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w związku z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
 5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu udzielenia zgody.
 6. Dostęp do danych osobowych kandydatów mogą mieć: osoby upoważnione przez Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 7. Może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.